บทความ : EVENT
แสดง รายการ
จัดส่งเครื่อง Mini OTDR NOV5600 ให้ลูกค้า W&W (TRUE) BY T&M
ทาง บริษัท เทส แอนด์ เมชัวร์เม้นท์ จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าบริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด (TRUE) ที่ให้โอกาสและให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่อง [...]
30 Nov, 2021 / By tandmfan
จัดส่งเครื่อง OTDR และ Fusion Splice ให้ลูกค้า By T&M
ทาง บริษัท เทส แอนด์ เมชัวร์เม้นท์ จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ให้โอกาสและให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่อง OTDR Yokogawa Model:AQ1000  และ Fusion [...]
29 Oct, 2021 / By tandmfan
จัดส่งเครื่อง OTDR YOKOGAWA ให้ลูกค้า By T&M
ทาง บริษัท เทส แอนด์ เมชัวร์เม้นท์ จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ให้โอกาสและให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อเครื่อง OTDR Yokogawa Model:AQ1000  [เมื่อวันที่ [...]
29 Oct, 2021 / By tandmfan
DRIVE TEST ON SITE 5G โดยใช้เครื่อง R&S Scanner By T&M
ทาง บริษัท เทส แอนด์ เมชัวร์เม้นท์ จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ให้โอกาสและให้ความไว้วางใจเป็นอย่างยิ่ง เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ 5G NR อุปกรณ์ [...]
28 Oct, 2021 / By tandmfan
โครงการหลักสูตรอบรมเครื่องมือทดสอบสัญญาณ 5G NR
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ทางบริษัท เทส แอนด์ เมชัวร์เมนท์ จำกัด ขอขอบพระคุณบริษัท True Move จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความสนใจ [...]
23 Jul, 2021 / By tandmfan
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.